Odberateľ:

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava

 • Pozemkové úpravy
  • PPÚ Banky, okres Banská Štiavnica
  • PPÚ Bukovina, okres Žiar nad Hronom
  • PPÚ Bzenica, okres Žiar nad Hronom
  • PPÚ Dolná Trnávka, okres Žiar nad Hronom
  • PPÚ Dolná Ždaňa, okres Žiar nad Hronom
  • PPÚ Hliník nad Hronom, okres Žiar nad Hronom
  • PPÚ Horná Trnávka, okres Žiar nad Hronom
  • PPÚ Horná Ždaňa, okres Žiar nad Hronom
  • PPÚ Horné Opatovce, okres Žiar nad Hronom
  • PPÚ Janova Lehota, okres Žiar nad Hronom
  • PPÚ Kosorín, okres Žiar nad Hronom
  • PPÚ Ladomer, okres Žiar nad Hronom
  • PPÚ Lehôtka pod Brehmi, okres Žiar nad Hronom
  • PPÚ Lovča, okres Žiar nad Hronom
  • PPÚ Lovčica, okres Žiar nad Hronom
  • PPÚ Lutila okres Žiar nad Hronom
  • PPÚ Pitelová, okres Žiar nad Hronom
  • PPÚ Prestavlky, okres Žiar nad Hronom
  • PPÚ Repište, okres Žiar nad Hronom
  • PPÚ Revištské Podzámčie, okres Žarnovica
  • PPÚ Sklené Teplice, okres Žiar nad Hronom
  • PPÚ Slaská, okres Žiar nad Hronom
  • PPÚ Stará Kremnička, okres Žiar nad Hronom
  • PPÚ Šášovské Podhradie, okres Žiar nad Hronom
  • PPÚ Trubín, okres Žiar nad Hronom
  • PPÚ Vieska, okres Žiar nad Hronom
  • PPÚ Vyhne, okres Žiar nad Hronom
  • PPÚ Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom
  • PPÚ Hrabičov, okres Žarnovica
  • PPÚ Hronská Dúbrava, okres Žiar nad Hronom
  • PPÚ Trnavá Hora, okres Žiar nad Hronom
  • PPÚ Jastrabá, okres Žiar nad Hronom
  • PPÚ Ihráč, okres Žiar nad Hronom
  • PPÚ Nevoľné, okres Žiar nad Hronom
  • PPÚ Kľačany pri Trnavej Hore, okres Žiar nad Hronom
  • PPÚ Župkov, okres Žarnovica (subdodávateľské práce)
 • Registre obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) - cca 30 registrov

Odberateľ:

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Bratislava

 • Registre obnovenej evidencie pozemkov (ROEP)
  • ROEP Vajnory
  • ROEP Trnavka
  • ROEP Podunajské Byskupice

Ďalší odberatelia:

Obec Župkov

Obec Lovča

Obec Prestavlky

Obec Bzenica

Obec Hliník nad Hronom

Obec Dolná Ždaňa

Obec Čereňany

Obec Hodruša-Hámre

Obec Orovnica

Obec Dolné Vestenice

Obec Tekovská Breznica

Obec Vysoká

Obec Dolná Trnávka

Obec Sklené Teplice

Obec Oslany

Obec Stará Kremnička

Obec Ilija

a iné právnické a fyzické osoby

 

TEKDAN, spol. s r.o.
Björnsonova 3
Bratislava 811 05

Ing.Irena Hurníková
riaditeľka spoločnosti
Tel: 0903 415 747


Geodeti
Tel: 0903 753 541
E-mail: info@tekdan.sk