TEKDAN, spol. s r.o.

Björnsonova 3
Bratislava 811 05
 
IČO: 31 332 552
IČ DPH: SK2020290811
Bankové spojenie: SLSP Bratislava
Číslo účtu: 0170257482/0900
 
Štatutárny orgán: Ing.Daniel Líška, konateľ
 
Kontaktné osoby:
Ing. Irena Hurníková, riaditeľka spoločnosti – 0903 415 747
geodeti – 0903 753 541
                  0903 415 743
obchodný zástupca pre CLEERIO – 0904 619 971
 
 

Pracovisko Bratislava

Nobelovo nám. 9 (vchod zozadu)
Bratislava 851 01
 
Kontakt:
Tel: 02 / 62 524 005
 
 

Pracovisko Žiar nad Hronom

Sládkovičova 20
Žiar nad Hronom 965 01
 
Kontakt:
Tel: 045/ 67 23 547
 

Kontaktný formulár

TEKDAN, spol. s r.o.
Björnsonova 3
Bratislava 811 05

Ing.Irena Hurníková
riaditeľka spoločnosti
Tel: 0903 415 747


Geodeti
Tel: 0903 753 541
E-mail: info@tekdan.sk