Mapový informačný systém CLEERIO

     V roku 2016 sme sa stali obchodným partnerom pre mapový informačný systém CLEERIO, ktorý vznikol už v roku 2009. Prevádzkovateľom riešenia CLEERIO je spoločnosť Bio-Nexus (v minulosti Geosense). Bio-Nexus je IT spoločnosť, ktorá vyvíja inovatívne a jedinečné technológie.

     Mapový informačný systém CLEERIO predstavuje online aplikáciu, ktorá spája prehľadnosť máp s efektivitou informačných systémov. Uľahčuje evidenciu a správu majetku, prácu s katastrálnymi dátami a výrazne šetrí čas a náklady. Na jednom mieste prepája zobrazenie mapových podkladov, územných plánov, štúdií, inžinierskych sietí spolu s efektívnou prácou s pasportmi. Aplikácia sprístupňuje otvorené geodáta a zjednocuje ich s vlastnou evidenciou a dátami úradu.
 
     Samostatné riešenie predstavuje správa hrobových miest, kde aplikácia zaisťuje kompletnú tabuľkovú evidenciu hrobových miest nad plánom cintorína a detailnou mapou. Evidencia vedená v aplikácii významne zjednodušuje správu a poskytuje potrebné informácie na jednom mieste a to aj verejnosti.
Mapový informačný systém CLEERIO dnes na Slovensku používa viac než 400 miest a obcí.
Viac informácií je možné získať: www.cleerio.com/skkde si môžete prácu s aplikáciou aj vyskúšať. 
 

     Našimi klientmi sú predovšetkým obce a mestá v okrese Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica, Prievidza a Zvolen.

     Medzi našich aktívnych klientov patrí napr. Obec Župkov, Technické služby Nová Baňa, Obec Hodruša-Hámre, Podhodrie, Hliník nad Hronom, Bzenica, Lovča, Stará Kremnička, Čereňany, Dolné Vestenice, Oslany, Mesto Nováky a ďalšie.
 
Kontakt na nášho obchodného zástupcu: 0904 619 971

TEKDAN, spol. s r.o.
Björnsonova 3
Bratislava 811 05

Ing.Irena Hurníková
riaditeľka spoločnosti
Tel: 0903 415 747


Geodeti
Tel: 0903 753 541
E-mail: info@tekdan.sk